Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2012

daria10
daria10
daria10
3978 6161 390
daria10
7885 8876 390
Reposted fromkonwalia konwalia viacupcakegumballs cupcakegumballs
daria10
daria10
6830 bb84 390
daria10
6834 dc16 390
daria10
daria10
daria10
daria10
3710 903b 390
daria10
0957 0a54 390
daria10
5944 3f7d 390
daria10
3971 610f 390
daria10
Miłość nie pasuje do mnie, to nie Yves Saint Laurent, nie zawsze leży doskonale.
http://bibliotekowy-swiat.blogspot.com/
daria10
- Mnie pojebało? - odwróciłem się twarzą do Larry'ego. - Mnie? W kraju gdzie nie możesz przespać się z kobietą bez odbycia trzech randek, ale możesz strzelać z nazistowskiego karabinu maszynowego? Gdzie nie możesz powiedzieć koleżance komplementu z pracy, by nie wylecieć za molestowanie seksualne, ale gdzie wszystkie kelnerki muszą pokazywać cycki? Gdzie wszyscy rezerwują sobie miejsce przy oknie, a potem nie chcą wyglądać przez to okno? Ty mówisz, że mnie pojebało?
— Stephen Clarke
daria10
9840 b146 390
daria10
0544 b62c 390
daria10
0556 3020 390
daria10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl